THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP 3 CÀNG + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ năm, 13-05-2021
12-05-2021 651 | 24 TRƯỢT | TRƯỢT
11-05-2021 470 | 04 TRÚNG 3C: 470 | TRÚNG SL: 04X2
10-05-2021 248 | 58 TRƯỢT | TRƯỢT
09-05-2021 369 | 02 TRÚNG 3C: 369 | TRƯỢT
08-05-2021 493 | 42 TRÚNG 3C: 493 | TRÚNG SL: 42X2
07-05-2021 446 | 26 TRƯỢT | TRƯỢT
06-05-2021 358 | 79 TRƯỢT | TRÚNG SL: 79X2
05-05-2021 865 | 44 TRƯỢT | TRÚNG SL: 44X2
04-05-2021 581 | 88 TRƯỢT | TRƯỢT
03-05-2021 925 | 72 TRÚNG 3C: 925 | TRÚNG SL: 72X2
02-05-2021 577 | 68 TRƯỢT | TRƯỢT
01-05-2021 365 | 20 TRÚNG 3C: 365 | TRÚNG SL: 20X2
30-04-2021 737 | 29 TRƯỢT | TRÚNG SL: 29X2
29-04-2021 915 | 43 TRƯỢT | TRƯỢT
28-04-2021 212 | 61 TRƯỢT | TRƯỢT
27-04-2021 333 | 68 TRÚNG 3C: 333 | TRƯỢT