THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ năm, 13-05-2021
12-05-2021 47 TRÚNG BT: 47
11-05-2021 56 TRÚNG BT: 56
10-05-2021 49 TRÚNG BT: 49
09-05-2021 04 TRÚNG BT: 04
08-05-2021 28 TRÚNG BT: 28
07-05-2021 13 TRÚNG BT: 13
06-05-2021 54 TRÚNG BT: 54
05-05-2021 88 TRÚNG BT: 88
04-05-2021 45 TRÚNG BT: 45
03-05-2021 61 TRÚNG BT: 61
02-05-2021 13 TRÚNG BT: 13X3
01-05-2021 89 TRÚNG BT: 89X3
30-04-2021 22 TRÚNG BT: 22
29-04-2021 60 TRÚNG BT: 60
28-04-2021 23 TRÚNG BT: 23
27-04-2021 95 TRÚNG BT: 95