THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ năm, 21-10-2021
20-10-2021 32 TRƯỢT
19-10-2021 26 TRÚNG BT: 26
18-10-2021 62 TRÚNG BT: 62
17-10-2021 55 TRÚNG BT: 55
16-10-2021 62 TRÚNG BT: 62
15-10-2021 32 TRÚNG BT: 32
14-10-2021 19 TRÚNG BT: 19
13-10-2021 22 TRÚNG BT: 22
12-10-2021 07 TRÚNG BT: 07X2
11-10-2021 01 TRÚNG BT: 01
10-10-2021 58 TRÚNG BT: 58
09-10-2021 81 TRÚNG BT: 81
08-10-2021 18 TRÚNG BT: 18
07-10-2021 45 TRÚNG BT: 45
06-10-2021 60 TRÚNG BT: 60
05-10-2021 67 TRÚNG BT: 67