THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU ĐUÔI + SONG THỦ + XIÊN 4 KẾT QUẢ
Thứ năm, 13-05-2021
12-05-2021 4-0 | 16 53 | 41 13 50 03 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG LÔ: 16 | TRÚNG LÔ: 13X2 50X2
11-05-2021 7-0 | 60 37 | 72 50 70 26 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 4: 72 50 70 26
10-05-2021 2-7 | 17 16 | 49 29 36 51 TRÚNG ĐUÔI: 7 | TRÚNG ST: 17 16 | TRÚNG LÔ: 49 29 51
09-05-2021 6-9 | 45 72 | 12 84 98 48 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG LÔ: 72 | TRÚNG XIÊN 4: 12X2 84 98 48
08-05-2021 7-2 | 42 90 | 25 96 80 82 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 42X2 | TRÚNG XIÊN 4: 25 96 80 82
07-05-2021 4-8 | 39 53 | 21 81 95 56 TRÚNG ĐẦU: 4 | TRÚNG ST: 39 53 | TRÚNG LÔ: 21 95 56
06-05-2021 5-9 | 40 07 | 34 43 38 24 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 34 38 24
05-05-2021 6-6 | 17 22 | 63 43 15 90 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 6 | TRÚNG ST: 17 22 | TRÚNG XIÊN 4: 63 43 15 90
04-05-2021 6-0 | 20 27 | 35 08 26 32 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 08 26 32
03-05-2021 2-3 | 41 36 | 40 25 91 29 TRÚNG ĐẦU: 2 | TRÚNG ST: 41 36 | TRÚNG XIÊN 4: 40 25 91 29
02-05-2021 7-8 | 77 97 | 61 60 70 88 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 8 | TRÚNG LÔ: 97 | TRÚNG LÔ: 61 70 88
01-05-2021 6-5 | 67 28 | 51 40 11 37 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 5 | TRÚNG ST: 67 28X2 | TRÚNG LÔ: 40X2 11X2 37
30-04-2021 3-8 | 90 79 | 80 18 66 29 TRÚNG ĐẦU: 3 | TRÚNG LÔ: 79 | TRÚNG LÔ: 80 29X2
29-04-2021 1-6 | 60 91 | 16 26 50 11 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 6 | TRÚNG LÔ: 60 | TRÚNG LÔ: 16 26 11
28-04-2021 1-1 | 78 51 | 45 60 73 77 TRÚNG ĐẦU: 1 | TRÚNG LÔ: 78 | TRÚNG LÔ: 45 60X2
27-04-2021 1-5 | 28 33 | 46 33 15 32 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 33 | TRÚNG LÔ: 46 33