THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU ĐUÔI + SONG THỦ + XIÊN 4 KẾT QUẢ
Thứ năm, 21-10-2021
20-10-2021 4-7 | 45 33 | 02 56 97 38 TRÚNG ĐẦU: 4 | TRÚNG LÔ: 33 | TRÚNG LÔ: 56 97 38
19-10-2021 4-5 | 99 44 | 01 62 30 26 TRÚNG ĐẦU: 4 | TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 4: 01 62 30 26
18-10-2021 0-9 | 23 72 | 47 70 72 19 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG LÔ: 72 | TRÚNG XIÊN 4: 47 70X2 72 19
17-10-2021 4-0 | 15 70 | 12 20 10 40 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG ST: 15 70 | TRÚNG LÔ: 12 10 40
16-10-2021 6-7 | 83 23 | 27 37 10 20 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 7 | TRÚNG LÔ: 23X2 | TRÚNG XIÊN 4: 27 37 10 20
15-10-2021 1-8 | 18 71 | 47 12 42 54 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 8 | TRÚNG ST: 18 71 | TRÚNG XIÊN 4: 47 12 42X2 54X2
14-10-2021 1-7 | 73 15 | 19 11 39 77 TRÚNG ĐẦU: 1 | TRÚNG LÔ: 73 | TRÚNG XIÊN 4: 19 11 39 77
13-10-2021 0-2 | 27 14 | 23 59 47 08 TRÚNG ĐUÔI: 2 | TRÚNG LÔ: 14 | TRÚNG LÔ: 23X3 47
12-10-2021 1-8 | 25 88 | 58 63 64 48 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 8 | TRÚNG ST: 25 88 | TRÚNG LÔ: 58 64 48
11-10-2021 3-0 | 06 69 | 50 51 20 58 TRƯỢT | TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 50 20 58
10-10-2021 8-4 | 34 37 | 13 47 73 57 TRÚNG ĐẦU: 8 | TRÚNG LÔ: 34 | TRÚNG LÔ: 13 47 73
09-10-2021 5-4 | 81 07 | 11 56 06 49 TRÚNG ĐẦU: 5 | TRÚNG ST: 81 07X2 | TRÚNG LÔ: 11 56X2
08-10-2021 4-1 | 10 77 | 18 71 78 48 TRƯỢT | TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 18
07-10-2021 6-9 | 63 45 | 46 75 58 82 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG ST: 63 45 | TRÚNG XIÊN 4: 46 75 58 82
06-10-2021 2-4 | 40 20 | 90 19 93 45 TRƯỢT | TRÚNG ST: 40X2 20X2 | TRÚNG LÔ: 90 19 45X2
05-10-2021 6-7 | 62 98 | 23 70 71 46 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 7 | TRÚNG LÔ: 98 | TRÚNG LÔ: 23X3 70 71