THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Thứ năm, 21-10-2021
20-10-2021 2-9 TRÚNG ĐUÔI: 9
19-10-2021 4-7 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 7
18-10-2021 0-9 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 9
17-10-2021 4-0 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 0
16-10-2021 4-7 TRÚNG ĐUÔI: 7
15-10-2021 1-8 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 8
14-10-2021 1-7 TRÚNG ĐẦU: 1
13-10-2021 2-2 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 2
12-10-2021 1-8 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 8
11-10-2021 4-2 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 2
10-10-2021 8-5 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 5
09-10-2021 5-6 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 6
08-10-2021 4-0 TRÚNG ĐUÔI: 0
07-10-2021 6-8 TRÚNG ĐẦU: 6
06-10-2021 4-3 TRÚNG ĐẦU: 4
05-10-2021 4-7 TRÚNG ĐUÔI: 7