THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ năm, 21-10-2021
20-10-2021 48 | 459 TRƯỢT | TRƯỢT
19-10-2021 47 | 848 TRÚNG ĐỀ: 47 | TRƯỢT
18-10-2021 09 | 609 TRÚNG ĐỀ: 09X2 | TRÚNG 3C: 609
17-10-2021 40 | 650 TRÚNG ĐỀ: 40 | TRƯỢT
16-10-2021 67 | 068 TRÚNG ĐỀ: 67 | TRƯỢT
15-10-2021 18 | 219 TRÚNG ĐỀ: 18 | TRƯỢT
14-10-2021 19 | 019 TRÚNG ĐỀ: 19 | TRÚNG 3C: 019
13-10-2021 22 | 532 TRÚNG ĐỀ: 22 | TRƯỢT
12-10-2021 08 | 617 TRƯỢT | TRƯỢT
11-10-2021 42 | 142 TRÚNG ĐỀ: 42 | TRÚNG 3C: 142
10-10-2021 84 | 085 TRÚNG LÔ: 84 | TRÚNG 3C: 085
09-10-2021 56 | 146 TRÚNG ĐỀ: 56X2 | TRƯỢT
08-10-2021 51 | 550 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 550
07-10-2021 78 | 469 TRÚNG LÔ: 78X2 | TRÚNG 3C: 469
06-10-2021 45 | 245 TRÚNG ĐỀ: 45X2 | TRÚNG 3C: 245
05-10-2021 77 | 966 TRÚNG LÔ: 77X2 | TRƯỢT