THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ năm, 13-05-2021
12-05-2021 50 | 46 TRÚNG ĐỀ: 50X2 | TRÚNG BT: 46
11-05-2021 70 | 06 TRÚNG ĐỀ: 70 | TRÚNG BT: 06
10-05-2021 47 | 45 TRÚNG ĐỀ: 47 | TRÚNG BT: 45
09-05-2021 69 | 05 TRÚNG ĐỀ: 69 | TRÚNG BT: 05
08-05-2021 93 | 65 TRÚNG ĐỀ: 93X2 | TRÚNG BT: 65
07-05-2021 47 | 94 TRÚNG ĐỀ: 47 | TRƯỢT
06-05-2021 58 | 67 TRƯỢT | TRÚNG BT: 67
05-05-2021 65 | 76 TRƯỢT | TRÚNG BT: 76
04-05-2021 80 | 54 TRÚNG ĐỀ: 80X3 | TRÚNG BT: 54
03-05-2021 25 | 60 TRÚNG ĐỀ: 25 | TRÚNG BT: 60
02-05-2021 78 | 86 TRÚNG ĐỀ: 78 | TRÚNG BT: 86
01-05-2021 65 | 20 TRÚNG ĐỀ: 65 | TRÚNG BT: 20X2
30-04-2021 46 | 19 TRƯỢT | TRÚNG BT: 19
29-04-2021 16 | 42 TRÚNG ĐỀ: 16 | TRÚNG BT: 42
28-04-2021 13 | 82 TRÚNG ĐỀ: 13 | TRÚNG BT: 82
27-04-2021 33 | 25 TRÚNG ĐỀ: 33 | TRÚNG BT: 25