THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SONG THỦ KẾT QUẢ
Thứ năm, 13-05-2021
12-05-2021 50 | 42 78 TRÚNG ĐỀ: 50X2 | TRÚNG LÔ: 42X2
11-05-2021 70 | 51 56 TRÚNG ĐỀ: 70 | TRÚNG ST: 51 56
10-05-2021 47 | 47 02 TRÚNG ĐỀ: 47 | TRÚNG ST: 47 02X2
09-05-2021 79 | 45 36 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 36
08-05-2021 93 | 27 28 TRÚNG ĐỀ: 93X2 | TRÚNG LÔ: 28
07-05-2021 37 | 27 71 TRƯỢT | TRÚNG ST: 27X3 71
06-05-2021 48 | 58 79 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 79X2
05-05-2021 66 | 36 56 TRÚNG ĐỀ: 66 | TRÚNG ST: 36X2 56
04-05-2021 80 | 98 15 TRÚNG ĐỀ: 80X3 | TRÚNG LÔ: 98
03-05-2021 25 | 13 60 TRÚNG ĐỀ: 25 | TRÚNG LÔ: 60
02-05-2021 78 | 70 98 TRÚNG ĐỀ: 78 | TRÚNG ST: 70 98
01-05-2021 65 | 10 68 TRÚNG ĐỀ: 65 | TRÚNG ST: 10 68
30-04-2021 25 | 56 66 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 56
29-04-2021 15 | 22 88 TRƯỢT | TRƯỢT
28-04-2021 03 | 13 86 TRƯỢT | TRÚNG ST: 13 86
27-04-2021 33 | 01 07 TRÚNG ĐỀ: 33 | TRÚNG LÔ: 07