THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SONG THỦ KẾT QUẢ
Thứ năm, 21-10-2021
20-10-2021 49 | 39 98 TRÚNG ĐỀ: 49 | TRƯỢT
19-10-2021 37 | 37 55 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 55
18-10-2021 19 | 96 28 TRÚNG LÔ: 19 | TRÚNG ST: 96 28
17-10-2021 30 | 08 06 TRƯỢT | TRÚNG ST: 08 06
16-10-2021 68 | 56 84 TRƯỢT | TRÚNG ST: 56 84
15-10-2021 28 | 45 73 TRƯỢT | TRƯỢT
14-10-2021 19 | 87 77 TRÚNG ĐỀ: 19 | TRÚNG ST: 87 77
13-10-2021 22 | 26 09 TRÚNG ĐỀ: 22 | TRÚNG ST: 26 09
12-10-2021 19 | 16 95 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 95
11-10-2021 52 | 52 55 TRÚNG LÔ: 52 | TRÚNG ST: 52 55X2
10-10-2021 85 | 24 03 TRÚNG ĐỀ: 85X3 | TRÚNG LÔ: 24
09-10-2021 57 | 12 91 TRÚNG LÔ: 57 | TRÚNG LÔ: 91
08-10-2021 50 | 27 81 TRÚNG ĐỀ: 50 | TRƯỢT
07-10-2021 69 | 61 27 TRÚNG ĐỀ: 69 | TRÚNG ST: 61 27
06-10-2021 44 | 94 30 TRƯỢT | TRÚNG ST: 94 30X2
05-10-2021 67 | 93 08 TRÚNG ĐỀ: 67 | TRÚNG ST: 93 08