THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SIÊU LÔ + XIÊN 2 KẾT QUẢ
Thứ năm, 21-10-2021
20-10-2021 29 | 99 01 TRÚNG SL: 29X2 | TRÚNG XIÊN 2: 99 01
19-10-2021 23 | 61 42 TRÚNG SL: 23X2 | TRÚNG LÔ: 42
18-10-2021 80 | 24 96 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 96
17-10-2021 93 | 33 12 TRÚNG SL: 93X2 | TRÚNG XIÊN 2: 33 12
16-10-2021 22 | 27 75 TRÚNG SL: 22 | TRÚNG LÔ: 27
15-10-2021 48 | 67 74 TRÚNG SL: 48X2 | TRÚNG LÔ: 74
14-10-2021 44 | 15 68 TRÚNG SL: 44X2 | TRÚNG LÔ: 68
13-10-2021 14 | 13 09 TRÚNG SL: 14 | TRÚNG XIÊN 2: 13X2 09
12-10-2021 26 | 22 34 TRÚNG SL: 26X2 | TRÚNG XIÊN 2: 22 34
11-10-2021 12 | 22 89 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 22X2 89
10-10-2021 68 | 49 38 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 49 38
09-10-2021 51 | 81 85 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 81
08-10-2021 17 | 87 49 TRÚNG SL: 17X2 | TRÚNG XIÊN 2: 87 49
07-10-2021 52 | 82 26 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 82
06-10-2021 20 | 20 65 TRÚNG SL: 20X2 | TRÚNG LÔ: 20X2
05-10-2021 49 | 77 71 TRÚNG SL: 49X2 | TRÚNG XIÊN 2: 77X2 71