THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SIÊU LÔ + XIÊN 2 KẾT QUẢ
Thứ năm, 13-05-2021
12-05-2021 03 | 48 51 TRƯỢT | TRƯỢT
11-05-2021 05 | 18 50 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 18 50
10-05-2021 67 | 57 77 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 57X2 77
09-05-2021 13 | 14 69 TRÚNG SL: 13 | TRÚNG LÔ: 69
08-05-2021 53 | 38 85 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 38
07-05-2021 26 | 52 56 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 52 56
06-05-2021 89 | 44 06 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 44 06
05-05-2021 44 | 44 34 TRÚNG SL: 44X2 | TRÚNG LÔ: 44X2
04-05-2021 68 | 93 45 TRÚNG SL: 68 | TRÚNG XIÊN 2: 93 45
03-05-2021 71 | 49 66 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 49 66
02-05-2021 69 | 97 69 TRÚNG SL: 69X2 | TRÚNG XIÊN 2: 97 69X2
01-05-2021 30 | 58 53 TRƯỢT | TRƯỢT
30-04-2021 19 | 39 09 TRÚNG SL: 19 | TRÚNG XIÊN 2: 39 09
29-04-2021 43 | 90 51 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 90 51
28-04-2021 60 | 83 67 TRÚNG SL: 60X2 | TRÚNG XIÊN 2: 83 67
27-04-2021 79 | 69 46 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 69 46