THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ năm, 21-10-2021
20-10-2021 549 TRƯỢT
19-10-2021 847 TRÚNG SVIP 3C: 847
18-10-2021 709 TRƯỢT
17-10-2021 640 TRÚNG SVIP 3C: 640
16-10-2021 067 TRÚNG SVIP 3C: 067
15-10-2021 218 TRÚNG SVIP 3C: 218
14-10-2021 019 TRÚNG SVIP 3C: 019
13-10-2021 522 TRÚNG SVIP 3C: 522
12-10-2021 618 TRÚNG SVIP 3C: 618
11-10-2021 242 TRƯỢT
10-10-2021 085 TRÚNG SVIP 3C: 085
09-10-2021 156 TRÚNG SVIP 3C: 156
08-10-2021 650 TRƯỢT
07-10-2021 469 TRÚNG SVIP 3C: 469
06-10-2021 345 TRƯỢT
05-10-2021 967 TRÚNG SVIP 3C: 967