THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ năm, 21-10-2021
20-10-2021 01 TRÚNG SVIP BT: 01
19-10-2021 91 TRÚNG SVIP BT: 91
18-10-2021 18 TRÚNG SVIP BT: 18
17-10-2021 37 TRÚNG SVIP BT: 37
16-10-2021 23 TRÚNG SVIP BT: 23X2
15-10-2021 51 TRÚNG SVIP BT: 51
14-10-2021 39 TRÚNG SVIP BT: 39
13-10-2021 09 TRÚNG SVIP BT: 09
12-10-2021 00 TRÚNG SVIP BT: 00
11-10-2021 07 TRÚNG SVIP BT: 07
10-10-2021 13 TRÚNG SVIP BT: 13
09-10-2021 84 TRÚNG SVIP BT: 84
08-10-2021 62 TRÚNG SVIP BT: 62
07-10-2021 59 TRÚNG SVIP BT: 59
06-10-2021 29 TRÚNG SVIP BT: 29
05-10-2021 23 TRÚNG SVIP BT: 23X3