THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ năm, 13-05-2021
12-05-2021 17 TRÚNG SVIP BT: 17
11-05-2021 20 TRÚNG SVIP BT: 20
10-05-2021 38 TRÚNG SVIP BT: 38
09-05-2021 98 TRÚNG SVIP BT: 98
08-05-2021 50 TRÚNG SVIP BT: 50
07-05-2021 21 TRÚNG SVIP BT: 21
06-05-2021 86 TRÚNG SVIP BT: 86
05-05-2021 29 TRÚNG SVIP BT: 29
04-05-2021 80 TRÚNG SVIP BT: 80X3
03-05-2021 60 TRÚNG SVIP BT: 60
02-05-2021 69 TRÚNG SVIP BT: 69X2
01-05-2021 37 TRÚNG SVIP BT: 37
30-04-2021 89 TRÚNG SVIP BT: 89
29-04-2021 23 TRÚNG SVIP BT: 23
28-04-2021 00 TRÚNG SVIP BT: 00
27-04-2021 95 TRÚNG SVIP BT: 95