THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP ĐỀ KẾT QUẢ
Thứ năm, 13-05-2021
12-05-2021 50 TRÚNG SVIP ĐỀ: 50X2
11-05-2021 70 TRÚNG SVIP ĐỀ: 70
10-05-2021 47 TRÚNG SVIP ĐỀ: 47
09-05-2021 68 TRƯỢT
08-05-2021 93 TRÚNG SVIP ĐỀ: 93X2
07-05-2021 47 TRÚNG SVIP ĐỀ: 47
06-05-2021 68 TRƯỢT
05-05-2021 66 TRÚNG SVIP ĐỀ: 66
04-05-2021 80 TRÚNG SVIP ĐỀ: 80X3
03-05-2021 25 TRÚNG SVIP ĐỀ: 25
02-05-2021 88 TRÚNG LÔ: 88
01-05-2021 64 TRƯỢT
30-04-2021 36 TRÚNG SVIP ĐỀ: 36X3
29-04-2021 16 TRÚNG SVIP ĐỀ: 16
28-04-2021 13 TRÚNG SVIP ĐỀ: 13
27-04-2021 43 TRƯỢT