THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP ĐỀ KẾT QUẢ
Thứ năm, 21-10-2021
20-10-2021 49 TRÚNG SVIP ĐỀ: 49
19-10-2021 56 TRƯỢT
18-10-2021 09 TRÚNG SVIP ĐỀ: 09X2
17-10-2021 40 TRÚNG SVIP ĐỀ: 40
16-10-2021 66 TRƯỢT
15-10-2021 18 TRÚNG SVIP ĐỀ: 18
14-10-2021 19 TRÚNG SVIP ĐỀ: 19
13-10-2021 22 TRÚNG SVIP ĐỀ: 22
12-10-2021 18 TRÚNG SVIP ĐỀ: 18
11-10-2021 42 TRÚNG SVIP ĐỀ: 42
10-10-2021 85 TRÚNG SVIP ĐỀ: 85X3
09-10-2021 56 TRÚNG SVIP ĐỀ: 56X2
08-10-2021 50 TRÚNG SVIP ĐỀ: 50
07-10-2021 69 TRÚNG SVIP ĐỀ: 69
06-10-2021 45 TRÚNG SVIP ĐỀ: 45X2
05-10-2021 67 TRÚNG SVIP ĐỀ: 67